Sökmotoroptimera bilder

Nedan följer 11 tips på vad du bör tänka på när du vill sökmotoroptimera bilder:

 1. Alt-atributet: Detta är den enskilt viktigaste delen i att sökmotoroptimera bilder. Alt betyder alternative och är en text som visas för sökspindlar och blinda, alltså för de som inte kan se/tyda bilden.
 2. Title-atribut:  När du drar muspekaren så att markören hamnar över bilden visas titelattributet. Det är en text som visas och är till för att förklara bilden närmare för den som vill förstå bilden på ett ”djupare” sätt.
 3. Filnamn: När du sökmotoroptimerar bilder är det kanske näst viktigaste steget att döpa bildfilen så nära sökordet du vill ranka på som möjligt. Om bilden döps med en fras bör alltså det viktigaste sökordet vara med.
 4. Titeln på sidan: Titeln du väljer att döpa sidan till måste ha relevans mot bilden för att få den att ranka högt.
 5. Rubriken på sidan: Rubriken kommer att ha en ganska stor inverkan på hur relevant google kommer tycka att bilden är till innehållet. Även underrubriken närmast bilden är bra att vikta mot det sökord du vill att sökmotorn ska tolka bilden som.
 6. Storleken på bilden: Av någon anledning har Google en förkärlek till stora bilder. Därav bör du prioritera efter det om du har flera bilder på en sida. Den bild du vill ska ta placeringar bör vara störst och bäst beskriven. Det går att ta placeringar på mindre bilder också men det är svårare.
 7. Text kring bilden: Se till att html-koden vid bilden exempelvis inte innehåller datum. Då kan nämligen Google-botarna koppla ihop det med bilden och det blir inte så lyckat. Vidare bör du använda kod-komponenterna <em> och <strong> kring viktiga fraser och viktiga ord tillhörande bilden. Angående själva texten bör den vara så relevant som möjligt till vad bilden är döpt till.
 8. Filstorlek: Filstorleken bör inte vara allt för stor. En bild på flera megabyte brukar sällan ranka särskilt högt. Förmodligen har det att göra med att laddningstiden blir för lång. Ett smart sätt att jobba här är att lägga in bilderna i photoshop och spara dem till webb (”save to web…..”). Denna funktion finns såklart i andra bildredigeringsprogram också.
 9. Bildformat: Använd filformat som webbläsaren klarar av att visa. Ibland kan det vara svårt att ta reda på så använd därför formaten JPEG, PNG eller GIF. De formaten fungerar i alla webbläsare. Om du av misstag använder ett format som inte kan tolkas av webbläsaren visas den inte i resultatet på sökningen.
 10. Bildlänk: Om du har möjlighet kan du få extra kraft i bild-söket genom att länka en bild till en annan bild som är större. Ibland kan det även ge kraft till en sida genom att länka en bild till en annan undersida.
 11. Antal bilder på en sida: Rekommendationen för tillfället är att lägga krutet på 2 bilder. Det är vad Google prioriterar att visa i sökresutlatet från en undersida på en webbplats. Sökspindlarna kan indexera fler bilder men dessa visas alltså normalt sett inte. Enda anledningen att använda fler bilder är i så fall om det ger besökaren någonting. Anser du att extra bilder ger mervärde till artikeln och läsaren ska du självklart använda dessa men annars anses det mer eller mindre vara onödigt i söksammanhanget.

Det finns fler sätt att optimera bilder på men tipsen ovan tar du dig långt på. Många webbplatser missar helt och hållet bild-söket även om det blivit en allt viktigare del i seo-arbetet. Om du inte har sökmotoroptimerat bilderna på din hemsida bör du ta tag i det och göra jobbet. Det är ett enkelt arbete som i förlängningen kommer ge dig fler besökare.